Gerard Frank Smits (Frank)
text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in English - ssssCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug
Gerard Frank Smits staat in het verzetsmonument van de provincie Limburg op de
linker muur, regel 24 #04

Limburg 1940-1945,
Hoofdmenu

 1. Mensen
 2. Gebeurtenissen/ Achtergronden
 3. Verzetsgroepen
 4. Steden & Dorpen
 5. Concentratiekampen
 6. Valkenburg 1940-1945
 7. Lessen uit het verzet

De Limburgse gesneuvelden
pers.Valkenburg 1940-1945

vorigebackvolgende
 

Gerard Frank Smits (Frank)


 29-08-1919 Heerlen      04-04-1944 Utrecht (24)
- Vroeg verzet - Hulsberg - Studenten - Ordedienst (O.D.) -Oorlogsgravenstichting

  Tijdens de mobilisatie was hij cornet (= vaandrig) bij de bereden artillerie. Hij weigerde daarna als rechtenstudent de loyaliteitsverklaring te ondertekenen en ging in de verzetsbeweging (bracht activiteiten van de Duitsers op Nederlandse vliegvelden in kaart en gaf deze door aan de geallieerden). [1] Gearresteerd op 12 augustus 1943 in Amsterdam, verdacht van samenzwering en verboden wapenbezit. Na verblijf in diverse gevangenissen werd hij veroordeeld tot 8 jaar Zuchthaus. Uiteindelijk door een speciale krijgsraad ter dood veroordeeld en dan gefusilleerd.
  Er bestaat geen graf van Frank. Door zijn vader is daarom aan het graf van Franks moeder geplaatst. Hij schrijft daarover aan de oorlogsgravenstichting het volgende: “Mijn bedoeling hiermede is de herinnering aan mijn zoon, zoowel als aan die dagen van wrede terreur zoo lang mogelijk bij het nageslacht en tijdgenooten levendig te houden.” [2]

  In zijn dossier van de oorlogsgravenstichting in het nationaal archief staat op blad 5 het volgende: [3]

  Gerard Frank Smits is gefusilleerd op 4 apr ’44 te Utrecht.
  Hij heeft met o.a. Hagebout en van Goethem, een zeer goed vriend van hem,
  ondergedoken gezeten op een boerderij in de Achterhoek.
  Af en toe waagt Frank zich in Amsterdam en valt door verraad, in 1943. in
  handen van de SD. Bij arrestatie wordt een pistool op hem aangetroffen.
  Aanklager Schuhmacher, fervent Nazi eist de doodstraf; de Duitse Krijgsraad
  veroordeelt hem in eerste instantie tot 8 en daarna tot 10 jaar
  tuchthuisstraf.
  Schuhmacher, kennelijk bij herhaling in zijn eisen gedwarsboomd, gaat in
  hoger beroep en ziet kans via zijn partijrelaties een nieuwe krijgsraad
  te formeren, in welke hij zelf als President optreedt.
  Eerder uitgesproken gevangenisstraffen worden heropend en gewijzigd in
  doodvonnissen.
  Schumacher verdwijnt na de Duitse capitulatie. Nazispeurder Simon Wiesenthal [4]
  vindt hem uiteindelijk in Limburg a/d Lahn als Officier van Justitie, het
  zal tot zijn ontslag leiden.
  
  bronnen
  –De Binnenlandse Strijdkrachten
   door G.J. van Ojen jr.
  –"in Memoriam". 307 verzetslieden
   van den OD. AHK - OD, 1950
  –RIOD‚ Vragenlijst mbt tot
   J.R. Woutman ingevuld door zijn
   vader
  –Gegevens van N.D. van Goethem
   betreffende F.W. Smits
  

  Blad 8 in hetzelfde dossier [5] gaat over het eerste OD-proces in Amersfoort en Maastricht, zonder dat een samenhang met Frank wordt aangegeven. Hij is ook niet daar en toen veroordeeld, maar in Utrecht en veel later. Vermoedelijk is het een aanwijzing dat hij zijn waarnemingen doorgaf aan de OD. Daarom wordt hij hier, onder voorbehoud, genoemd als behorend tot de OD.
  Na zijn executie in Utrecht werd hij volgens zijn schoonzus gecremeerd in Westerveld. [6]
  Zijn naam staat op één van de gedenkstenen in Fort de Bilt [7.1.] en het oorlogsmonument in Hulsberg [7.2.] In deze plaats is bovendien de Frank Smitsstraat [7.3.] naar hem vernoemd, niet ver van het familiegraf op de kerkheuvel van de Sint-Clemenskerk, waar zijn vader voor hem een plaquette liet plaatsen.

  Voetnoten

  1. tracesofwar.nl Smits, Gerard Frank
  2. Nationaal Archief #4
  3. Nationaal Archief #5
  4. wikipedia: Simon Wiesenthal
  5. Nationaal Archief #8
  6. Nationaal Archief #10
  7. 1. Utrecht, monument in Fort De Bilt
   2. Hulsberg, oorlogsmonument Schoolstraat, 6336 AN, Hulsberg (Beekdaelen), Limburg, Nederland
   3. Open Street Map
  8. Cammaert, Alfred Paul Marie, Het Verborgen Front - Geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog, Hoofdstuk II De eerste militair-civiele verzetsformaties. Doctorale scriptie R.U. Groningen 1994.
  9. Oorlogsgravenstichting.nl
  10. Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg