Cor Janssen ()
text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in English - ssssCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug
Cor Janssen staat in het verzetsmonument van de provincie Limburg op de
linker muur, regel 02 #05

Limburg 1940-1945,
Hoofdmenu

 1. Mensen
 2. Gebeurtenissen/ Achtergronden
 3. Verzetsgroepen
 4. Steden & Dorpen
 5. Concentratiekampen
 6. Valkenburg 1940-1945
 7. Lessen uit het verzet

De Limburgse gesneuvelden

vorigebackvolgende
 

Cor Janssen


 22-02-1918 Sevenum      07-10-1944 Beesel (26)
- Beesel - Onderduikershulp L.O. - Knokploegen (K.P.) - Ondergrondse pers - Onderduikers -www.maastrichtsegevelstenen.nl …

  Cor Janssen was landbouwer. [1#2]
  In het voorjaar van 1944 was door B. Verstappen een K.P. Reuver opgericht. Leden waren bovendien J.H. Goossens, Cor Janssen, M.J. Pereira, een onderduiker uit Den Haag, A.M. Roelofs en B. Hegger. Een schuilbunker aan de Patersweg in Belfeld, die geruime tijd dienst had gedaan als doorgangslocatie voor krijgsgevangenen, werd als plaats van samenkomst gebruikt. [2,p.588]
  Op 5 oktober arresteerde een commando o.l.v. W. Freimuth van de Geheime Feldpolizei Cor Janssen uit Sevenum, die als knecht op de boerderij van de familie Franssen werkte. Hij werd ingesloten in het gemeentehuis. [2,p.587]
  Nitsch lichtte Ströbel in, die opdracht gaf Janssen en Gommans te liquideren. Diezelfde avond nog schoten Schut en Grootjans C. Janssen in de bossen tussen Reuver en Beesel dood.

  wo2slachtoffers.nl: …behorend tot de LO-Beesel. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan het verspreiden van uit Engelse vliegtuigen afgeworpen pamfletten. Volgens Cammaert is Janssen - een onderduiker uit Sevenum, die als knecht op een boerderij werkte - op 5 oktober 1944 door een commando van de Geheime Feldpolizei gearresteerd en opgesloten in het gemeentehuis in Reuver. Op de avond van 7 oktober 1944 is hij verhoord en op last van de Maastrichtse SD-commandant Max Ströbel in de bossen tussen Reuver en Beesel door de SS’ers Schut en Grootjans doodgeschoten.
  Bidprentje. [8]
  Cor Janssen staat op de Erelijst 1940-1945 van de Staten-Generaal. [6]

  Voetnoten

  1. Oorlogsgravenstichting Dossier Cornelis Janssen • #2
  2. F. Cammaert, Het Verborgen Front – Geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog, VIb, De Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers
  3. wo2slachtoffers.nl Biografie
  4. historie.venlo.nl Henk Gommans
  5. Belfeld Oorlogsmonument
  6. Erelijst 1940-1945
  7. Oorlogsgravenstichting.nl
  8. http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/0.OORLOG/oorlog2c-verzet.htm#U